V-neck striped fringed shawl - JackMaCry

V-neck striped fringed shawl

Color
blue
Khaki
gules
black
Size

x
x